Jiné činnosti s výpočetní technikou - Frýdek,Místek